Revista Panorama Económico
ISSN: 0122-8900
ISSN Electrónico: 2463-0470
Vol. 31, No. 2. (abril/2023), Publicación Trimestral.

DOI: https://doi.org/10.32997/pe-2023