[1]
N. I. . Ramírez Manjarrés, «El renacer Kankuamo, el retorno a lo indígena», Aläula, vol. 5, pp. 34–49, jun. 2018.