[1]
N. R. Correa Mosquera, « 1776 – 1850»., El Taller de la Historia, vol. 9, n.º 9, pp. 130–147, jun. 2017.