[1]
A. D. Muñoz C., « 327 p»., El Taller de la Historia, vol. 8, n.º 8, jun. 2016.