Silva Lamus, H. C., Milanés Pérez, R. I., Álvarez Coneo, Álvaro, & Arzuza Navarro, O. (2020). Características epidemiológicas de pacientes que presentan portación nasal de staphylococcus aureus meticilino resistente. Revista Ciencias Biomédicas, 6(1), 85–95. https://doi.org/10.32997/rcb-2015-2987