Naranjo Vélez, Edilma. 2022. «Martha Quiñónez». Perspectivas Afro 1 (2):159-70. https://doi.org/10.32997/pa-2022-3838.